Kvůli a díky normalizaci měl na střední skvělou profesorku, která ho zasvětila do světa umění. Dlouhá léta pak pracoval jako maskér na Barrandově, a potom se stal malířem.

Autorský tým: Julie Bednářová, Adéla Javůrková a Vojtěch Budka
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Antlová
Škola: FZŠ Barrandov II

„Měli jsme obrovskou výhodu, že v tom roce 1971 začíná normalizace a té době ne všichni profesoři na vysoké škole mohli zůstat a přecházeli na nižší školy uměleckého založení. A my jsme měli třeba na dějiny umění paní profesorku Olga Mackovou, která napsala několik knih o malířích… Nevím kde jinde bych se dostal k takovému vzdělání.“