Vypráví o svém otci, který v roce 1945 zažil noc plnou strachu za oponou kina Květen na Vinohradské ulici.

Autorský tým: Tereza Korčeková, Ondřej Sedláček, Vít Stružka, Matyáš Urban
Pedagogické vedení: Mgr. Vladimír Cieslar
Škola: Gymnázium Oty Pavla

„Když šel z práce, tak skupina německých vojáků na něj křičela Halt! Halt! Měl se zastavit, ale věděl, že by bylo zle. Utekl do toho biografu, kde se schoval za promítací plátno, kam se schoval za popelnice a slyšel ty Němce, jak lítají po kině a hledají ho.“