Pamětník a přímý účastník událostí let 1968 a 1969. V čele smutečního průvodu Prahou při pohřbu Jana Palacha nesl státní vlajku. Následně byl nucen opustit studia na Filozofické fakultě UK.

Autorský tým: Natalie Lenka Kroková, Ondřej Kubka, Petr Vidmar, Tereza Vidmarová, Jan Zavadil
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Pačesová
Škola: ZŠ a MŠ Santoška

„Vytrácel se pocit naděje, vytrácel se pocit perspektivy a lidi se víc začali uzavírat sami do sebe. A to byl jeden z důvodů, ten nárůst apatie a lhostejnosti, který vedl Jana Palacha k tomu, co učinil. Nechtěli jsme tomu ani věřit.“