Příběh odbojáře proti fašismu

Autorský tým: Viktorie Rakušanová, Sanna Bandeh, Matouš Hanžl, Vasyl Komarnytskyy
Pedagogické vedení: paní učitelka Eva Erbenová
Škola: ZŠ U Santošky

Pan Lisý se narodil v roce 1921 Praze, rodina následovala otce, vojáka z povolání, na Slovensko, kde pan Lisý žil až do roku 1939. Maturitu už skládal v protektorátních Čechách. Po prázdninách nastoupil na vysokou školu obchodní v Praze. Ubytovaný byl v Masarykových kolejích v Dejvicích, tady zažil 17. listopad se vší brutalitou, to v něm zanechalo hluboké stopy. Po uzavření vysokých škol se vrátil do Kolína, práci dostal v továrně Bayer a kývl na nabídku spolupráce v odboji. Do odbojové organizace se zapojil i jeho otec. Činnost odbojářů byla vyzrazena. Zatčeni byli 22. listopadu 1941 taky mladík Lisý a jeho otec. Z kolínského gestapa je převezli do Terezína, heydrichiádu trávili na Pankráci, odsud byli přeloženi do lágru v Drážďanech, po soudu, který proběhl v Litoměřicích na jaře 1943, prožil zbytek času do propuštění v červnu 1944 v dalším německém lágru u Drážďan.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa