Jeho prastrýc z tatínkovy strany byl gen. Antonín Hasal Nižborský, blízký spolupracovník prezidenta Beneše, který se stal po únoru 1948 pro komunisty politicky nepohodlný. Vzhledem k této rodinné situaci žila rodina v neustálém strachu z politických perzekucí. Navzdory těmto okolnostem i nátlaku ze strany StB se stal Jan Pata knězem.

Autorský tým: Kateřina Dlouhá, Bruno Hudák, Vojtěch Novák, Filip Schick a Maxmilián Vicari
Pedagogické vedení: Mgr. David Rund
Škola: ZŠ Kavčí hory

„Pak pro mě přišli, vyvedli mě nahoru. Místnost byla úzká nudle. Na jedné straně po celé stěně byla nahá ženská, na druhé straně mapa Sovětského svazu, asi abych věděl, odkud vítr fouká. A fotka Brežněva, přičemž ta fotka byla pověšená tak, aby se dívala na tu nahou ženskou. To jsem se musel hodně držet, abych se nesmál.“