Rodina Štěpána Fabery patřila k věřícím, kteří pomáhali politicky perzekuovaným kněžím. Ve škole si pamětník prošel šikanou ze strany komunisticky „uvědomělých“ pedagogů, kteří se snažili o umístění malého Štěpána do dětského domova, aby nebyl vychováván v „nábožensky fanatickém prostředí“. V dospělosti se sám aktivně zapojil do podzemní církve

Autorský tým: Tomáš Brejník, Šimon Chrobok, Jan Mazanec a Martin Šťastný
Pedagogické vedení: Mgr. Patrik Herdics
Škola: ZŠ Na Planině

„Takže já jsem měl například kantora, jmenoval se soudruh Ponomajev, byl to Rus, učil nás ruštinu a tělocvik. Když jsme měli vyučování odpoledne, tak jsem šel s klukama hrát fotbal přes poledne. Já měl nohy špinavý od škváry, takže mě nechal vyzout a vodil mě po všech třídách, kde se učilo odpoledne, a tam mě představoval jako dobytka, který taky chodí ministrantovat.“

Štěpán Faber: Rozhlasová reportáž