Pan Prchlík stál u počátků ochrany životního prostředí u nás.

Autorský tým: Anna Hulvertová, Daniela Nečasová, Jan Hervert, Samuel Lorenc, Jiří Matoušek
Pedagogické vedení: Dagmar Hrochová
Škola: ZŠ a RVJ Jeremenkova

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa