Život ve znamení hudby – klavírista, hudební pedagog a propagátor české hudby, který v dětství zažil II. světovou válku.

Autorský tým: Kateřina Šeráková, Sabina Cinová, David Lambert Petra Dvořáková
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Pavlíček
Škola: ZŠ J. Seiferta

“Dodnes na to vzpomínám, jak jsme se stěhovali do sklepa a nad hlavou nám lítaly bomby a velké kameny, které nám prorazily střechu.”

Rozhlasová reportáž