Neokázalý pamětník, který si kvůli špatnému kádrovému profilu nemohl vybrat obor studia a vyučil se elektrikářem. Před rokem 1989 vystřídal řadu zaměstnání, aktivně se zapojoval do protirežimních demonstrací a pašoval tiskoviny do zahraničí.

Autorský tým: Jáchym Dvořák, Johan Ingeduld
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Šrail
Škola: ZŠ Lupáčova

Byli to taková jedna krevní skupina. Když jste viděl někoho dlouhými vlasy, tak jste se s ním hned začal bavit, protože jste věděl, že takřka jistě má stejné problémy jako vy!“

Jiří Prokop: Rozhlasová reportáž