Pamětník okupace v roce 1968, dlouholetý pedagog ZŠ Jeseniova

Autorský tým: Ema Nehasilová, Jan Jalovec, Matěj Hradil, Anežka Vansová, Natálie Malinovská
Pedagogické vedení: Mgr. Kristýna Malíková
Škola: ZŠ Jeseniova

„V životě vás čeká spousta krásných cest, ale pokud se nebudete učit, nebudete něco znát, něco vědět, tak toho v životě moc nedokážete. Ale nemyslím jako učit se ve škole, ale učit se kolem sebe, svým okolím. Ať už je to televize, sdělovací prostředky, ať už to jsou lidé, kteří nás obklopují, od všech se máme co učit.“

Jiří Lébr: Rozhlasová reportáž