Rodačka ze Žižkova, pamětnice roku 1968, která v té době pracovala na telefonní ústředně kousek od Václavského náměstí. Zaměstnancem školy ZŠ Lupáčova je už více než 30 let.

Autorský tým: Barbora Fleischhansová, Ester Staňková, Jana Kitová
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Šrail
Škola: ZŠ Lupáčova

Zažila jsem třeba, že přišli na ústřednu a tam poskočily hodiny a on už rovnou namířil na ty hodiny, protože si myslel, že někdo střílí.“

Ivana Ivanšíková: Rozhlasová reportáž