Vyprávění režiséra, herce, básníka a publicisty

Autorský tým: Kateřina Ferková, Erik Ištok, Dan Kudráš, Rudolf Makula, Nikola Olachová
Pedagogické vedení: Mgr.Viera Neizerová
Škola: ZŠ Cimburkova

„Já z jedné strany, bráška z druhé strany, rodiče nás vzali a jeli jsme do Bratislavy a já jsem se setkal jako malej kluk, si pamatuji, s  prezidentem Tisem.“ Narodil se v Bytči na Slovensku jako syn berního úředníka. Pochází ze smíšené rodiny, maminka Slovenka, otec z Moravy. V roce 1939, když mu bylo 7 let, vesnici zlikvidovali Hlinkovci a celá rodina se proto přestěhovala do Kroměříže, kde vychodil obecnou školu a gymnázium. Během dětství stráveného na Slovensku viděl deportace Židů i Romů. V roce 1968 byl jedním z dvanácti zakládajících členů Klubu angažovaných nestraníků. Pod jménem Jan David napsal básnickou sbírku Ruce Goliášovy, namířenou proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Miloš Horanský: Rozhlasová reportáž