Farářem pod rudou hvězdou

Autorský tým: Natálie Bartošová, Ondřej Blahut, Agáta Mančušková, Adéla Súkupová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Jančová a Mgr. Jana Müllerová
Škola: ZŠ Londýnská

V listopadu roku 1971 byl společně se svým přítelem Ladislavem Hejdánkem obviněn z podvracení republiky. Dostali 15 měsíců. „My jsme přišli na Pankrác, v tom parčíku jsme si koupili párek v rohlíku, poseděli jsme na lavičce, rozloučili jsme se, a já jsem šel, zazvonil jsem a říkal jsem: ,,Tak mě zavřete.”

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jaromír Dus: Rozhlasová reportáž