Dospívání v období protektorátu

Autorský tým: Emma Kintera, Lucie Schneiderová, Tobiáš Sychrovský, Julie Zadražilová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Jančová a Mgr. Jana Müllerová
Škola: ZŠ Londýnská

„To už tady byl ten květen a po ulici chodili ještě i němečtí vojáci a tak dále a my se Zdeňkem jsme stáli v tý výloze a naproti, naproti vám najednou, myslím že to bylo čtvrtý patro, přišla na balkón ženská a ta spustila seshora americkou vlajku! Víte, jak jsem se radovala, že je konec války?’’

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Zdeňka Děrdová: Rozhlasová reportáž