Učitelka v mateřské školce, která si pamatuje srpen 1968 dětskýma očima

Autorský tým: Marek Beneš, Elena Jonášová, Albert Christoph, Anna Kocmanová,Ondřej Svašek, Tereza Šorfová, Wayne Špaček,Monika Vítů a Linda Zahelová
Pedagogické vedení: Mgr. Monika Hrubá
Škola: ZŠ Mendelova

„V tom roce 1968 21. srpna jsem byla zrovna v nemocnici v Klimentský, když mě ráno probudila střelba.“

Miroslava Špačková: Rozhlasová reportáž