Příběh ženy plné životního optimismu a elánu

Autorský tým:Veronika Blechová, Amélie Brabcová, Barbora Hamrová, Karen Křížová
Pedagogické vedení: Lukáš Policar
Škola: Scio škola Praha 11

Anna Fejglová ovlivnila svou životní filosofií a elánem řadu lidí, zejména z řad svých studentů.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa