Pochází z Jilemnice, kam se vrací dodnes, ale profesní život má spjatý s Prahou. Jako dítě zažila ukrývání v lese na konci války. Nepřeberné množství vzpomínek má na život v totalitě. Nejsilněji si vybavuje demonstraci 21. srpna 1969.

Autorský tým: Barbora Domsová, Martina Kouňovská
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Hlavatý
Škola: ZŠ Brigádníků

„Zásah byl horší než v roce 1968, protože tady už Čechy trestali Češi. A říkám si: Proč?“

Věra Cepková: Rozhlasová reportáž