Svou prací v utajeném skautském oddíle navazoval na rodinnou tradici, jeho otec vedl po válce oddíl Vlčata. S nadhledem vypráví o době, kdy byla dětská hra důvodem předvedení na policejní stanici.

Autorský tým: Lucie Salivarová, Anna Karlovská, Dominika Kurcová,Veronika Povondrová
Pedagogické vedení: Bc. Lenka Ďurišová
Škola: ZŠ Švehlova

„Ta inteligence vyšetřovatele byla taková, že jsem si říkal, ještěže ta hra je tak jednoduchá a on ji dokáže pochopit.“

Martin Adámek: Rozhlasová reportáž