Katolický aktivista, který byl za svou aktivitu proti komunistickému režimu několikrát vězněn a perzekuován.

Autorský tým: Ondřej Puszpán, Freddie Procházka a Michal Brož
Pedagogické vedení: Pavel Sommer
Škola: ZŠ Brigádníků, Praha 10 – Strašnice

Tento katolický aktivista a duševně bohatý člověk se již na přelomu čtyřicátých a padesátých let dostal do kolize s totalitním komunistickým režimem za ilegální vydávání katolického tisku. Byl za svou činnost a přesvědčení několikrát vězněn a perzekuován. Po sametové revoluci pracoval jako vyšetřovatel v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kde pracoval na objasňování zločinů StB, se kterou měl sám neblahé zkušenosti. Dnes se těší zaslouženému odpočinku a předává své zkušenosti z minulosti a postřehy k současnosti dnešní mladé generaci.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Adolf Razek