Celý život věnovala práci pro Církev bratrskou. Její manžel byl oblíbený kazatel – za komunismu byli sledování STB, manžel často vyslýchán. Pomáhali sborům Církve bratrské v tehdejším Sovětském svazu – tajně převáželi bible atd.

Autorský tým: Eliška Šťáhlavská, Jan Majer, Alžběta Vránová, Rozálie Homolová
Pedagogické vedení: Mgr. Eliška Vokrojová
Škola: ZŠ Cesta

„Každou chvíli pro něj došli a vyšetřovali ho, protože v té době, jak začal dělat kazatele, tady v Písku, tak hodně lidí začalo chodit do sboru, hlavně mládež, a to se jim nelíbilo. “

Magdalena Hojková: Rozhlasová reportáž