Paní Sýkorová má dodnes v živé paměti hrůzy válečných událostí, které vyvrcholily vypálením její rodné vesnice Javoříčko.

Autorský tým: Sebastian Bárta, Denisa Kredbová, Eva Falesová, Kateřina Pavelková
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Mrkva
Škola: ZŠ Olomouc, Řezníčkova 1

 

„My jsme utekli do lesů a schovali jsme se. Všechno hořelo. Všude byla tma. V březích u potoka jsme měli úkryt na brambory tak tam tatínek zavřel Aničku, Sofinku a Jeníka. Ale Němci začali střílet ty pancéřové pěsti a všechno se začalo sesouvat. Jeník vyrazil dveře a tam uviděl ležet mrtvého tatínka, bratra a dva strýce.“

 

Žofie Sýkorová se narodila a celé dětství a mládí prožila ve vesničce Javoříčko. Malá vesnička se na konci války stala obětí nacistického řádění. Paní Sýkorová má dodnes v živé paměti hrůzy válečných událostí, které vyvrcholily vypálením její rodné vesnice.

 

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Zofie Sykorova - rozhlasova reportaz