Těžké osudy moravských Chorvatů se nám snažila přiblížit paní Marie Šalomounová. Násilné vystěhování z rodné obce Frélichov jí přetnulo krásné dětství.

Autorský tým: Šimon Sedlář, Dominik Navrátil, Nikol Černoušková
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Holadová
Škola: ZŠ Litovel, Jungmannova 655

„Fašisti nás vyháněli a komunisti vyhnali“

Těžké osudy moravských Chorvatů se nám snažila přiblížit paní Marie Šalomounová. Sama během svého dlouhého života zažila mnohá příkoří, která byla páchána na celé její komunitě i na ní samotné. Zažila těžké období druhé světové války, které bylo vystřídáno dlouhým a marným bojem chorvatské menšiny o právo žít na místech, kam před staletími přišli. Na období strávené v rodném Frélichově vzpomíná paní Šalamounová jako na nejkrásnější léta svého života, která byla násilně přerušena nuceným vystěhováním do severomoravské Huzové v roce 1950. Její největší celoživotní zálibou se stalo cestování, navštívila spolu se svou sestrou desítky zemí a většinu kontinentů, ale zvláštní místo v jejím srdci si našlo Chorvatsko, země jejích předků.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marie Salamounova - rozhlasova reportaz