Pamětník konce II. světové války, poválečného odsunu otcovy rodiny a následných událostí v rodném městě, přítel Maxe Mannheimera

Autorský tým: Beáta Štěpánová, Berenika Vránová, Marika Seifertová, Marek Platoš a Petr Kijonka
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Najdková, Mgr. Hana Videnková
Škola: ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

„Cítím, že je důležité mít úctu k místu, z něhož pocházím, kde jsem se narodil. Proto mám velké pochopení pro lidi, kteří byli vytrženi
ze svých kořenů.“

Pavel Wessely: Rozhlasová reportáž