Pamětnice okupace v roce 1968.

Autorský tým: Sophie Jane Balogh, Alena Macháňová, Lucie Hajdušková
Pedagogické vedení: Mgr. Tereza Garbová
Škola: ZŠ nám. T.G. Masaryka Frýdlant nad Ostravicí

Oni na mě: „Děvoška, kuda na Frýdlant?“ se mě zeptali. Jako děvče, kam se jede na Frýdlant? A teď vidíte to dělo, lidi, za nimi další tanky a obrněné transportéry. Teď to byla pro mě strašná chvíle v tom, že já jsem věděla, že nesmím lhát. Že jsme byli vychováváni k tomu, že čestnost a pravda. Jak to bylo na praporu pravda vítězí.  Že nesmím lhát, ale zase z druhé strany jsem si říkala, já přece nemohu lidem, kteří nám tady ubližují, kteří nás okupují, já jim přece nemohu říct, jak se jede na Frýdlant.

Krautová Vlasta: Rozhlasová reportáž