Příběh chlapce, který byl svědkem odebrání rodinného statku a v současnosti sleduje, jak jeho synové úspěšně navázali na rodinnou tradici

Autorský tým: Eliška Formanová, Kateřina Růžičková, Edita Vargová, Denisa Vrkoslavová
Pedagogické vedení: Klára Šťastná
Škola: ZŠ TGM a MŠ, Svatovítská 574, Mladá Boleslav

„Tatínek měl ohromný vztah k hospodaření.to byla vlastně jeho celoživotní dráha – vyplněná zemědělskou činností. A tím řídil nakonec i mě a já jsem to zase předal svým synům.“