Příběh člověka, který po vyhazovu z gymnázia a konzervatoře se nevzdal- nakonec spolupracoval s Petrem Hapkou a Michaelem Kocábem

Autorský tým: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš
Pedagogické vedení: Radek Horák
Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská 574, Mladá Boleslav

„Oni mě vyhodili vícekrát. Nejprve mě vyloučili z gymnázia Josefa Pekaře na podzim roku 1973 pro nepřátelské společenské postoje a názory. Po svém vyloučení z konzervatoře jsem napsal do Ženevy, kde sídlila komise pro lidská práva. Napsal jsem, že jsem byl vyloučen ze studia na konzervatoři i přesto, že jsem měl samé jedničky a že to je v rozporu, s tím k čemu se zavázala československá vláda podpisem v Helsinkách.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Příběh Miroslava Jirounka - scénář k rozhlasové reportáži