Rodačka z Curychu, která se na konci šedesátých let setkala s ak. malířem Tomášem Vosolsobě, za kterého se i přes nepříznivou politickou situaci provdala a prožili společně normalizaci v ČSSR, emigraci ve Švýcarsku i návrat do svobodné ČR. Od r. 2000 žije ve Velvarech.

Autorský tým: Viktorie Kuptíková, Veronika Srpová, Alexandra Witton, Nara Armeniakan, Adéla Plicková
Pedagogické vedení: Mgr. Edita Roberts
Škola: ZŠ Velvary

„Rodina do mě docela pořád hučela, abych zůstala doma, že to není život, vystěhovat se do Československa…tenkrát….“