Velvarák a spoluzakladatel mnoha velvarských organizací, díky svému „buržoaznímu původu“ a protikomunistickému cítění stále problémový. Prošel si tábory nucených prací pro mladistvé, PTP, nemohl řádně v termínu dostudovat VŠ. Po r. 1989 místně politicky činný a svérázný milovník monarchie.

Autorský tým: Hana Štádlíková, Anežka Bradáčová, Daniel Zimmermann, Jiří Cvrček
Pedagogické vedení: Mgr. Edita Roberts
Škola: ZŠ Velvary

„Z jejich hlediska měli komunisti pravdu – já jsem byl skutečně jejich nepřítel…a to jsem dodnes.“