Příběh skautky

Autorský tým: Anežka Jansová, Šimon Jordán, Karolína Piewaková, Jan Šmika
Pedagogické vedení: Mgr. Jarmila Šulcová
Škola: SPŠ, SOŠ, SOU Hradec Králové

„Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa