Příběh potomka úspěšné podnikatelské rodiny

Autorský tým: Dorota BělkováMagdaléna Hlaváčková, Jakub Samek, Kateřina Pavelková, Matěj Petr
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Lehar
Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

„Chtěl jsem se dostat na zdejší průmyslovou školu stavební … na tu školu jsem se nedostal, poněvadž moji rodiče a veškeré příbuzenstvo, až na nás na mladší generaci, byli prohlášeni za třídní nepřátele.“