Z vědce protestantským kazatelem a tajným pracovníkem s mládeží.

Autorský tým: Lucie Dostálová, Kateřina Gintarová, Jan Sláma
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Drašnarová
Škola: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, p.o.

„Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa