Příběh politicky nespolehlivého člověka, přiděleného k pomocným technickým praporům

Autorský tým: Martina Ulrichová, Kristýna Jurčíková, Nela Komárková
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Chvojka
Škola: ZŠ Kolín V., Mnichovická 62

„Jeli jsme do Orlové. Až ve vlaku jsem zjistil, že jedeme jako branci na vojnu do dolů. Po měsíci výcviku jsme vyfasovali lopatu. Spolu se mnou těžili uhlí hrabě Sternberg a biskup Liška.“

Vladislav Souček: Rozhlasová reportáž