Příběh rodiny zasažené kolektivizací

Autorský tým: Barbora Horáčková, Matěj Hladík, Vít Koza, Kryštof Podhora, Magdaléna Vršovská
Pedagogické vedení: Mgr. Helena Kopřivová
Škola: ZŠ Kolín II., Kmochova 943

„Přijeli jsme dolů klecí, vysedli jsme, nasedali jsme do vozíků na uhlí po dvou a jeli jsme na pracoviště třeba tři kilometry. My jsme na tý vojně byli jenom proto, abysme makali.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Bohuslav Procházka: Rozhlasová reportáž