...počítali jsme s Bohem a s vírou

Autorský tým: Marie Rozmušová, Markéta Šteklová, Veronika Pavelková, Jiří Pokorný
Pedagogické vedení: PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph.D.
Škola: Gymázium Sokolov

Pan Bohuslav Zámečník se narodil v roce 1948 do česko-německé věřící rodiny. Svým vyprávěním žákům velice poutavě přiblížil život v poválečném Československu, stejně tak i život člověka, jehož smýšlení  neodpovídalo oficiální státní politice. Díky své víře nemohl studovat, jeho rodinu označovali za „Germány“ a náboženské fanatiky. Vyučil se elektrikářem a dlouhou dobu pracoval na šachtě. Víra ho ale provázela celým životem. I když zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že by se mohl stát duchovním, nakonec tuto profesi vykonával až do důchodu.  Jednou ze zajímavých částí vyprávění bylo prožáky bezpochyby vyprávění o kaplanské službě ve věznicích, kterou pan Zámečník vykonává i v důchodu, i když už jenom jako dobrovolník.