... neuvěřitelný příběh

Autorský tým: Adéla Hajná, Lucie Jeřábková,Aneta Kokešová,Tereza Sekyrová,Anežka Varausová
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Baborovská
Škola: Gymázium Sokolov

Pan Gabriel Szász se narodil v roce 1928 v Bratislavě do židovské rodiny. Protižidovská opatření Slovenského štátu se samozřejmě nevyhnula ani této rodině. Rodičům se ale podařilo svého syna ukrýt před transportem do Osvětimi u rodiny Klanduchových v Kostolné. Zde se také dočkal osvobození Rudou armádou. Jeho rodiče ale zahynuli v Osvětimi. Po válce vystudoval práva a spolu se svou rodinou se nakonec  usadil na Sokolovsku, kde žije dodnes.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa