Signatář Charty 77, který se podílel na Sametové revoluci v obci Lipůvka.

Autorský tým: Adam Diatka, Žaneta Hrušková, Matěj Stloukal a Matěj Šrámek
Pedagogické vedení: Mgr. Marcela Antonovičová
Škola: ZŠ Lipůvka

„Ptal jsem se rodičů, proč jsou věci jinak řečené ve škole a jinak doma. A řekli mi, že venku nesmím říkat věci, které se říkají doma.“