V roce 1967 byl na základní vojenské službě v Hranicích na Moravě. Zde se účastnil expedice do Sovětského svazu na Ural, kde se zkoušel odpal raket.

Autorský tým: Josef Beran, Šimon Dvořák, Šimon Kostřica, Matěj Podroužek a Jan Růžička
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Krejčí
Škola: ZŠ ZaHRAda Tišnov

„Jeli jsme vlakem až do Stalingradu (tehdy Volgogradu) a ještě dál. Posledních několik kilometrů už jsme jeli jen po stepi. Tam jsme dělali zákopy. Zkoušely se rakety, odpalovaly se a pak se to různě vyhodnocovalo.“