Životní příběh dcery majitele vesnického statku

Autorský tým: Tomáš Kohout, Vojtěch Paul
Pedagogické vedení: Mgr. Jaroslav Taras
Škola: ZŠ Kollárova

„Zabavili mu všechny pole, který měl na rovině a dali mu samý okrajový, který nic nevynášely. A dali mu potom tak vysoký dodávky, který on nemohl splnit. A tím, že je nesplnil, tak měli zase důvod, aby ho šikanovali, aby ho mohli nějak potrestat. Potom, protože nesplnil dodávky, tak ho na půl roku zavřeli.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Libuše Votavová: Rozhlasová reportáž