Pochází z věřící rodiny, dcera poslance NS za Lidovou stranu, popisuje perzekuce celé rodiny jak ve válce, tak za komunistů.

Autorský tým: Tereza Munduchová Tereza Sveřepová Adéla Vokáčová Adéla Zachová
Pedagogické vedení: Mgr. Jitka Korbelová
Škola: ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava

Paní Ludmila v roce 1950 odmaturovala, ale protože měla otce a bratra ve vězení, mohla dostat nejlepší známku trojku, aby neodmaturovala s vyznamenáním. Pod vlivem maminky se chtěla stát učitelkou a dala si přihlášku na pedagogickou fakultu, ale z politických důvodů ji nepřijali. Po válce byl nedostatek učitelů a v té době bylo možné, že ti, kteří měli jenom maturitu, mohli jít učit bez vysokoškolského vzdělání. Paní Sedláková však musela učitelské místo v pohraničí odmítnout, protože kvůli politickým událostem doma nebyla dobrá atmosféra a nechtěla zanechat maminku samotnou, když byl tatínek ve vězení. V roce 1950 byla z hodiny na hodinu vyhozena matka paní Ludmily ze svého místa učitelky právě z politických důvodů.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

LUDMILA SEDLÁKOVÁ - rozhlasová reportáž