Pochází ze vsi na Vysočině, kde historicky převažovalo německé obyvatelstvo. Celá její rodina byla odsunuta a musela opustit statek po předcích. Hermina v té době byla těhotná. Díky snoubenci, Čechovi, se vrátila na rodný statek.

Autorský tým: Hana Hrdličková Daniel Krčál Matěj Kučera Vanda Vacková
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Picková
Škola: ZŠ Křížová, Jihlava

Všichni němečtí obyvatelé Stonařova byli nahnáni na nádvoří u kostela. Byl vydán rozkaz k jejich transportu. Dostali dvacet minut na to, aby si sbalili nejnutnější věci. Na cestě je doprovázeli členové gardy. Jenže lágry byly plné, tak se zas všichni pěšky vraceli domů. Jenže některé jejich domy už byly obsazené.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

HERMINA MUSILOVÁ - rozhlasová reportáž