Střípky dvacátého století v životě paní Libuše Chládkové

Autorský tým: Julie Lavičková Tereza Lízalová Jasmína Neuwirthová Kateřina Policarová Michaela Válalová
Pedagogické vedení: Ing. Miroslav Paulus
Škola: Gymnázium Jihlava

50. léta přinesla poměrně tvrdý komunistický režim a politické procesy. Zprávy o těchto kauzách se všemožně zkreslovaly a poté se o nich po dlouhý čas nesmělo vůbec mluvit, což zřejmě v paní Chládkové zanechalo natolik silný dojem, že nám ani nyní, po dlouhých letech, o těchto nepříjemných událostech nechtěla nic říct.

Libuše Chládková - rozhlasová reportáž