Příběhy našich sousedů v Jablonci nad Nisou

Od září se žáci jabloneckých škol pustí na půl roku do pátrání po stopách příběhů pamětníků našeho města. Ve spolupráci se svými učiteli utvoří malé týmy, v nichž se naučí základním audiovizuálním dovednostem, projdou workshopem Jak natočit pamětníka a v neposlední řadě zavítají do Českého rozhlasu, kde svoji reportáž sestříhají. Projekt tak naváže na podobný osvětový koncept Zmizelí sousedé, jenž úspěšně proběhl před dvěma lety na ZŠ Rýnovice, kde se dokonce podařilo vypátrat bývalé židovské žáky rýnovické školy, kteří zavčasu stihli uprchnout před holocaustem. Náš pohnutý kraj, kde se tolikrát změnily hranice a kde mezi původní obyvatele patří jen mizivé procento občanů, si více než zaslouží zmapování zdejší historie. Z toho důvodu se projekt též zaměří především na naše nejstarší občany, jimž se tak naskytne jedinečná možnost podílet se na utváření a prohlubování paměti národa u naší nejmladší generace.