Potomek neodsunutých sudetských Němců, kterému jeho původ nedovolil studovat vysněnou geologii, o to více se začal ve volném čase věnovat horolezectví.

Autorský tým: Alexandra Hermanová, Monika Lišková a Julie Tomevová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Bartošová
Škola: SŠHL Frýdlant

„Takže z toho důvodu že maminka byla české národnosti a otec Němec, to byly takzvaně smíšené manželství, ty byly jako oproštěni opustit, nebo jako jak se říká vyhnání nebo odsun je to několik jmen. A všichni naši příbuzní z rodu Krausů museli opustit teda území Československé republiky. Takže byli odsunuti.“

Rozhlasová reportáž: Werner Krause