Pochází z rodiny neodsunutých sudetských Němců a velmi živě si pamatuje na okupaci z roku 1968, která posunula její nástup na střední školu.

Autorský tým: Kateřina Gemerská, Adam Ježek, Marie Kvapilová a Karolína Poľaková
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Chaloupecká
Škola: ZŠ Nové Město pod Smrkem

Přejeli jsme sem za Děčín, že jo, a teď jsem si říkala: No co to je? Co se to tady děje? Začmáraný ulice, začmáraný stanice, že jo?

Rozhlasová reportáž: Helga Bláhová