Učitelka češtiny a dějepisu, pochází z tzv. kulacké rodiny. Její prarodiče vlastnili pole, lesy a hospodářství, o vše však přišli při kolektivizaci, „nepohodlný“ dědeček a strýc byli dokonce posláni do uranových dolů, teta Drahuška a její děti vyhoštěni do Čech. Přestože osud rodiny není vůbec veselý, nezahořkli a svým potomkům dali velký dar… naučili je lásce a úctě k půdě. Paní Dagmar navrácené pozemky neprodává, neboť tvrdí, že úrodné pole nemůžeme znehodnotit.

Autorský tým: Hana Jurkovská, Lucie Kalanošová a Regína Krnáčová
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Drahotuská
Škola: ZŠ Petra Bezruče Frýdek Místek

“…půda znamená obilí a obilí je chleba…”