Celý život pracovala jako učitelka, přestože jí zprvu na pedagogickou školu nezali. V roce 1957 se seznámila se svým budoucím manželem Jaroslavem Pasekou, se kterým má 2 syny Zbyňka a Tomáše. Společně mají rozvětvenou rodinu se čtyřmi vnuky, dvěma vnučkami, dvěma pravnuky a jednou pravnučkou.

Autorský tým: Teréz Litnerová, Jan Lichnovský, Matyáš Krčál a Mikuláš Kobierský
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Srostlíková
Škola: ZŠ E. Krásnohorské Frýdek Místek