Rodina přišla o vše

Autorský tým: Adéla Šafářová, Richard Adámek, Anthony Stiles, Dominik Maška, Valentýna Klápšťová
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Oškrkaný
Škola: Sunny Canadian International School – ZŠ

„Člověk nemá myslet na pomstu, protože tím by se sám odrovnal.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jarmila Klápšťová: Rozhlasová reportáž