Z bohaté sedlácké rodiny dělníky v cihelně, domov v srdci jim však nevzali!

Autorský tým: Tereza Meduňová, Kristýna Janečková, Anna Krbcová
Pedagogické vedení: Mgr.Martina Běťáková
Škola: Obec Psáry

„Když si vzpomenu, kolik lidí bylo třeba zavřených nebo popravených, tak to, že jsme přišli o majetek, který prarodiče vybudovali, nikdo ho neukradl, to určitě bolestné bylo, ale nebyla to taková tragédie, jako když přijdete o dítě nebo o domov.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Hana Jirsáková: Rozhlasová reportáž