Příběh ženy narozené v německé rodině v zaniklé obci Ahníkov

Autorský tým: Soňa Čutková, Diana Rozkovcová, Kateřina Vlasáková
Pedagogické vedení: Zuzana Marková
Škola: ZŠ Chomutov Na Příkopech

„Mně zemřel tatínek, když mi bylo 14 a tak jsem musela jít pracovat. Bohužel. Protože máma s těma devíti stovkami co měla, to se nedalo, čtyři děti k tomu…“