Pamětník válečných událostí, jeho otec strávil 9 let v komunistickém vězení a pracovních táborech, Antonín Malý prošel na vojně PTP a zažil pronásledování své rodiny v 50. letech. Celý život se věnoval hudbě.

Autorský tým: Viola Hanzlová, Vojtěch Kastner, Milena Klusoňová, Vít Rozsíval
Pedagogické vedení: Mgr. Zdeněk Horák
Škola: ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň

„Ale vždycky mě zachránila hudba.“

Rozhlasová reportáž